انواع رایج مکانیزم‌های کلید و پریز پارت الکتریک

جهت ایجاد ترکیبات بسیار متنوعی از کلید و پریز پارت مکانیزم های آذین و تابش از قابلیت ترکیب با انواع قاب برخوردار است.

مکانیزم آذین

یپر مصرف ترین مکانیزم کلید و پریزخانگی پارت الکتریک مکانیزم آذین است
مکانیزم آذین از قابلیت ترکیب با همه قابهای کلید و پریز خانگی پارت برخوردار بوده و در انواع رنگها ارایه می گردد همچنین خود مکانیزم از تنوع رنگ بهره برده و قابلیت ترکیب و ایجاد صدها رنگ مختلف را فراهم می آورد

مکانیزم تابش

یکی از انواع رایج مکانیزم های کلید و پریز پارت الکتریک مکانیزم تابش است
مکانیزم تابش از قابلیت ترکیب با همه قابهای کلید و پریز خانگی پارت برخوردار بوده و در انواع رنگها ارایه می گردد

انواع مدرن و سفارشی مکانیزم‌های کلید و پریز پارت الکتریک

مدلهای صادراتی و سفارشی کلید و پریز خانگی پارت الکتریک

کلید و پریز مدل کلاسیک

کلید و پریز مدل آرسام

کلید و پریز مدل کریستال

کلید و پریز مدل برنز

کلید و پریز مدل شهاب روکار