• لیست کلید و پریز خانگی پارت الکتریک

  کلید و پریز مغزی سرامیکی پارت مدل آذین

  کلید و پریز مغزی سرامیکی پارت مدل پارت

  کلید و پریز مغزی سرامیکی پارت مدل شهاب

 • گواهینامه‌های کیفی‌

  جایزه طلایی بهترین واحد کیفی‌ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سازمان ملی استاندارد ایران
  مهر سازمان ملی استاندارد ایران
  دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ از افنور فرانسه