الکترو میلاد – لاله زار

آدرس الکترو میلاد – واحد لاله زار

لاله زار شمال ، بالاتر از منوچهری، پاساژ ایرانیان ، پلاک ۱۲۸

شماره تماس الکترو میلاد مرکز پخش محصولات پارت الکتریک

00982166342829-31

66346118-21

66742963-4

الکترومیلاد – واحد ناصر خسرو

آدرس الکترو میلاد – واحد ناصر خسرو

ناصر خسرو، کوچه امام جمعه ، پاساژ مطهری، طبقه اول

شماره تماس الکترو میلاد مرکز پخش محصولات پارت الکتریک – واحد ناصر خسرو

33914829

33916482

33906856