الکترو میلاد – لاله زار

آدرس الکترو میلاد – واحد لاله زار

لاله زار شمال ، بالاتر از منوچهری، پاساژ ایرانیان ، پلاک ۱۲۸

الکترومیلاد – واحد ناصر خسرو

آدرس الکترو میلاد – واحد ناصر خسرو

ناصر خسرو، کوچه امام جمعه ، پاساژ مطهری، طبقه اول